Mindre møter

Zander K er tilpasset moderne bedrifter. Vi tilrettelegger for bedriftsmøter i alle varianter. Den store loungen er perfekt for fleksible arbeidsøkter.